XEM ĐIỂM BÁN KHANG DƯỢC TẠI Hải Châu:

< Quay lại
STTTên cửa hàngĐịa chỉSố điện thoại
1NT Dapharco 175162- Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng02363891308
2NT Mỹ Hoà107 Nguyễn Du, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng02363895621
3NT Hoàng Phúc 106 Phan Đình Phùng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng0905998933
4NT Lâm An56 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng02363747947/ 0905728099
5NT Liên Thông 0159 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng0905595400
6NT Mai Anh288 Lê Thanh Nghị, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng0762716077
7NT Minh Huyền547 Núi Thành, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng0982767070
8NT Cẩm Tú556 - Hoàng Diêu, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng02363615757
9NT Minh Huyền547 Núi Thành, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng0982767070
10NT Lâm An56 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng02363747947/ 0905728099
11NT Liên Thông 0159 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng0905595400
12NT Mai Anh288 Lê Thanh Nghị, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng0762716077
13NT Hoàng Phúc 106 Phan Đình Phùng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng0905998933
14NT Đức Khang84 Phan Đăng Lưu, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng0944474607
15NT Anh Thư100 Triệu Nữ Vương, Hải Châu â, Hải Châu, Đà Nẵng0706005229/02362479481
16NT Darphaco 45570 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng0913407329/02363613951/0905471179
17NT Dapharco 3529 Lê Thanh Nghị, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng0935751929
18NT Dapharco 57139 Lê Duẩn, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng02363891896
19NT Hòa Thuận Tây630 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng0905559785
20NT Phước Thiện 5 - Bs Đoàn Phước Lân364 Hoàng Diệu, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng02363565665
21NTDapharco 34142 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng0905221475/02363892814
22NT Dapharco 2202 Phan Đình Phùng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng0905342341
23NT Dapharco 20235 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng0839750707
24NT Dapharco 42 Lê Lợi, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng02363886192
25NT Dapharco 24431 Ông Ích Khiêm, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng02363584273
26NT Hoàng Hồng Đức60 Phan Đăng Lưu, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng0905985619/0905946672
27NT Dapharco 7284 Phan Đăng Lưu, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng0336898824
28NT Dapharco 1287 Tiểu La, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng02363635969
29NT Phước Thiện 1370 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng0905494524/02363827772/0914349424
30NT Phước Thiện 3 -Bs Đoàn Phước Lân170 Ông Ích Khiêm, Tân Chính, Hải Châu, Đà Nẵng02363745488
31NT PASTER29 paster, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng0982144139/0762793291
32NT CeNTerpharco 05109 Ngô Gia Tự, Hải Châu, Hải Châu, Đà Nẵng0913424111
33NT An Khương 0349 Quang Trung, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng0333922774/0905041205
34NT Thiện Phát43 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng0982360659
35HT 3/237 Phạm Ngọc Thạch, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng0934933001
36NT Số 1 Ngô Gia Tự01 Ngô Gia Tự, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng0933636898
37NT Trường Sinh182 -Phan Châu Trinh, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng0833776053/02363822413
38Cty TNHH DND Bảo Linh120 Bạch Đằng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng0989156255/02363822828
39Minh Hưng286 Hùng Vương, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng0905755873/02363866749
40NT Thanh Huyền57 - Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng0917987355/02362214842
41NT Dapharco 11612 - Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng0982944858
42NT Dapharco 52428 - Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng0935800109/02363618537
đặt mua hàng chính hãng xem điểm bán gần bạn