XEM ĐIỂM BÁN KHANG DƯỢC TẠI Liên Chiểu:

< Quay lại
STTTên cửa hàngĐịa chỉSố điện thoại
1Nhà Thuốc Thành Vinh 2167 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0906455616
2NT Minh Tuyết807 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0702310135
3NT Nguyên Đức591 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0968775339
4NT Minh Tuyết807 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0702310135
5NT Hồng Nhung83 Nguyễn Văn Cừ, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0332336892/02363772255
6NT Mạnh 2202 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0909355900
7QT Dapharco 75864 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0986712952/02363841430
8NT Dapharco 146Số 01 Nguyễn Như Hạnh, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0985010517/0847659637
9NT Thuận ThảoA1-A2 Nam Trân, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0935121483
10NT Kim Liên888 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905521415/02363811719
11QT Dapharco 79844 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0945132577
12NT Lan Anh564 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905250220/02363731520
13Nhà Thuốc Thanh Lan98 Phạm Như Xương, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0983432300
14NT Sa An236 Hoàng Văn Thái, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905119178
15Nhà Thuốc Thiện Toàn44 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0906552593
16NT Nguyễn Chánh129 Nguyễn Chánh, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905607988
17NT Khánh An174 Lý Thái Tông, Liên Chiểu, Đà Nẵng0795610325
18NT Lê Hưng210 Lý Thái Tông, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0947940780
đặt mua hàng chính hãng xem điểm bán gần bạn