XEM ĐIỂM BÁN KHANG DƯỢC TẠI Liên Chiểu:

< Quay lại
STTTên cửa hàngĐịa chỉSố điện thoại
1NT Minh Tuyết807 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0702310135
2NT Nguyên Đức591 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0968775339
3NT Minh Tuyết807 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0702310135
4NT Hồng Nhung83 Nguyễn Văn Cừ, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0332336892/02363772255
5NT Mạnh 2202 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0909355900
6QT Dapharco 75864 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0986712952/02363841430
7NT Dapharco 146Số 01 Nguyễn Như Hạnh, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0985010517/0847659637
8NT Thuận ThảoA1-A2 Nam Trân, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0935121483
9NT Kim Liên888 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905521415/02363811719
10QT Dapharco 79844 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0945132577
11NT Lan Anh564 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905250220/02363731520
12Nhà Thuốc Thanh Lan98 Phạm Như Xương, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0983432300
13NT Sa An236 Hoàng Văn Thái, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905119178
14Nhà Thuốc Thiện Toàn44 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0906552593
15NT Nguyễn Chánh129 Nguyễn Chánh, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905607988
16NT Khánh An174 Lý Thái Tông, Liên Chiểu, Đà Nẵng0795610325
17NT Lê Hưng210 Lý Thái Tông, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0947940780
đặt mua hàng chính hãng xem điểm bán gần bạn