XEM ĐIỂM BÁN KHANG DƯỢC TẠI Liên Chiểu:

< Quay lại
STTTên cửa hàngĐịa chỉSố điện thoại
1NT Mạnh333A Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905233043/02363841659
2QT Dapharco 149198 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0836016975/02363256069
3QT Dapharco 79844 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0945132577
4NT Sa An236 Hoàng Văn Thái, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905119178
5Nhà Thuốc Thành Vinh 558 Nguyễn Chánh, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905721237
6NT Hồng Nhung83 Nguyễn Văn Cừ, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0332336892/02363772255
7NT Lan Anh564 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905250220/02363731520
8Nhà Thuốc Thanh Lan98 Phạm Như Xương, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0983432300
9NT Lê Hưng268 Lý Thái Tông, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0947940780
10Nhà Thuốc Thiện Toàn44 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0906552593
11NT Kim Liên888 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905521415/02363811719
12NT Minh Thiện 2381 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0944444595
13Nhà Thuốc Ánh Dương418 Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0907855070
14NT Thuận ThảoA1-A2 Nam Trân, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0935121483
15Nhà Thuốc Hồng PhướcTổ 148 đường Nam Cao nối dài, phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905812592
16Nhà Thuốc Phước Nhân 383 Đặng Dung, phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0389594605
17QT Dapharco 75864 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0986712952/02363841430
18Nhà Thuốc Hải Thiện 3452 Âu Cơ, phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0918452563
19Nhà thuốc Tố Trâm46 Phan Đình Giót, phường Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0939340726
20Nhà thuốc Sa An236 Hoàng Văn Thái, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905119178
21Quầy thuốc Dapharco 75864 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0986712952 - 02363841430
22Nhà thuốc Thiện Toàn44 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0906552593
23Nhà thuốc Dapharco 146Số 01 Nguyễn Như Hạnh, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0985010517 - 0847659637
24Nhà thuốc Dapharco119316 Tôn Đức Thắng, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905730470 - 02363730470
25Nhà thuốc Hồng Nhung83 Nguyễn Văn Cừ, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0332336892 - 02363772255
26Nhà thuốc Hồng PhướcTổ 148 đường Nam Cao nối dài, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905812592
27Nhà thuốc Kim Liên888 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905521415 - 02363811719
28Nhà thuốc Lan Anh564 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905250220 - 02363731520
29Nhà thuốc Lê Hưng268 Lý Thái Tông, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0947940780
30Nhà thuốc Nguyễn Chánh129 Nguyễn Chánh, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905607988
ĐẶT HÀNG ĐIỂM BÁN
điểm bán