XEM ĐIỂM BÁN KHANG DƯỢC TẠI Sơn Trà:

< Quay lại
STTTên cửa hàngĐịa chỉSố điện thoại
1Quầy Thuốc Dapharco 13760 Nguyễn Phan Vinh, phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng02363921777
2Nt Xuân Diệu791 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0763618131
3Quầy Thuốc Dapharco 115101 Nguyễn Phan Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0905227135
4Nhà thuốc Phước Thiện 953 Nguyễn Văn Thoại, phường An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng02363933899
5Nhà Thuốc Dapharco 93333 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0934848777/02363934668
6Nhà Thuốc Thịnh Đức Xuyến60 Nguyễn Duy Hiệu, phường An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng0934769738/02363836528
7Dapharco 113827 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng02363984176
8Dapharco 113827 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng02363984176
9Dapharco 93333 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0934848777 - 02363934668
10Nhà thuốc Phước Thiện 953 Nguyễn Văn Thoại, phường An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng02363933899
11Nhà thuốc Thanh Tâm29 Lê Tấn Trung, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0905857707
12Nhà thuốc Xuân Diệu791 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0763618131
13Quầy thuốc Dapharco 115101 Nguyễn Phan Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0905227135
14Quầy thuốc Dapharco 13760 Nguyễn Phan Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng02363921777
ĐẶT HÀNG ĐIỂM BÁN
điểm bán