Quy định và hình thức thanh toán

Thanh toán khi nhận hàng

– Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng.

– Đồng tiền thanh toán là Tiền Việt Nam Đồng thật và đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

đặt mua hàng chính hãng xem điểm bán gần bạn
điểm bán